Derleme

Otizm Spektrum Bozukluklarında Düzenli Fiziksel Egzersizlerin Bedensel ve Ruhsal Gelişim ile Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri
 • Nesrin Türk
 • Cem Gökçen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 1-6 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.07269
Nörogelişimsel Bozukluklar ve Duyusal İşlemleme
 • Furkan Türer
 • Sezen Köse
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 97-104 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.40427
Otizm Spektrum Bozukluklarında Epigenetik Değişiklikler: Kısa Kodlamayan RNA’lara Genel Bakış
 • Nagihan Cevher Binici
 • Begüm Şahbudak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 117-122 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.28190
Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitsel Modellerin Gözden Geçirilmesi
 • Miraç Barış Usta
 • Dila Nur Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 134-139 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.43531

Özgün Araştırma

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanı Yaşını Etkileyen Ebeveyn Özellikleri: Kesitsel Bir Gözlem Çalışması
 • Sadettin Burak Açıkel
 • Miray Çetinkaya
 • Candan Taşkıran
 • Fatma Hülya Çakmak
 • Büşra Sultan Aydos
 • Yetiş Işıldar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 29-34 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.35744
Tıp Fakültesi 6. Sınıf Öğrencilerinde Otizm Spektrum Bozukluğu ile İlgili Bilgi ve Farkındalık Düzeyi
 • Serhat Pirinççi
 • Hatice Aksu
 • Filiz Abacıgil
 • Pınar Okyay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 97-102 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2016.2016.06.028
Otizm Spektrum Bozukluklarının Doğum Mevsimi ile İlişkisinin İncelenmesi
 • Rabia Bodur
 • Miraç Barış Usta
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 123-127 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.28199
Otizm Spektrum Bozuklukları için Sosyodemografik ve Klinik Risk Faktörleri Nelerdir?
 • Mert Beşenek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 147-155 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.88597
Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin Kullanımı ile Bakım Verenlerinde Yaşam Kalitesi, Umutsuzluk, Depresyon ve Aşı Reddi Arasındaki İlişki
 • Özge Gizli Çoban
 • Arif Önder
 • Aslı Sürer Adanır
 • Aziz Kara
 • Börte Gürbüz Özgür
 • Merve Aktaş Terzioğlu
 • Gizem Müjdecioğlu Demir
 • Zehra Ece Randa
 • Aybike Erdem
 • Serhat Nasıroğlu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 159-166 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.29494
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bedensel Rahatsızlıklar ile Otizm Davranış Bozukluğu Kategorileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 • Ceymi Doenyas
 • Tuba Mutluer
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 163-169 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.96158
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Prenatal ve Perinatal Özelliklerin Değerlendirilmesi: Cinsiyet Farklılığı Var Mı?
 • İpek Perçinel Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 187-195 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.46220

Olgu Sunumu

Erken Çocuklukta Otizm Tanısı ile Takipte Olan Ergende Gelişen Akut Mani
 • Ezgi KARAGÖZ
 • Neslihan İnal EMİROGLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 33-36
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bir Olguda Yüksek Doz Risperidon İntoksikasyonu
 • Selma Tekeş Özdeş
 • İpek Perçinel Yazıcı
 • Kemal Utku Yazıcı
 • Şükrü Kaan Öztürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 93-96 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.41736
Otistik Bulguların ve Bipolar Bozukluğun Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu
 • Ezgi KARAGÖZ
 • Neslihan İnal EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 159-163

Diğer

OTİZMDE CİNSİYET FARKLILIKLARI
 • Melda Akçakın
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 3-15
OTİZM DAVRANIŞ KONTROL LİSTESİNİN (ABC) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
 • Türkan YILMAZ IRMAK
 • Serap TEKİNSAV SÜTÇÜ
 • Arzu AYDIN
 • Oya SORİAS
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 13-23
BİR GRUP OTİSTİK ÇOCUKTA PLAZMA VE SAÇ BAKIR DÜZEYLERİ
 • Özgür Yorbık
 • Ayhan Cöngöloğlu
 • Bengü Dilaver
 • Adnan Cansever
 • Cemal Akay
 • Ahmet Sayal
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 17-21
OTİZMDE DUYGU ALGILAMA ve İFADE ETME : BİR OLGU SUNUMU
 • Emek Bilal SAYMAZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 32-36
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLARDA PSİKOFARMAKOLOJİ: SON ON YILIN YAZIN BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Işık KARAKAYA
 • Şahika GÜLEN ŞİŞMANLAR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 37-50
Otistik Bozuklukta Yeni Tedavi Arayışları: Gastrointestinal Sistem
 • Şahika Gülen ŞİŞMANLAR
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2010; 17: 51-58
Otizm Spektrum Bozukluğunda Bir Risk Etmeni Olarak Neonatal Hipoglisemi
 • Betül MAZLUM
 • Berna PEHLİVANTÜRK
 • Kader KARLI OĞUZ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 53-58
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUK VE ERGENLERİN DOĞUMUNDA MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİKLERİN ARAŞTIRILMASI
 • Özgür Yorbık
 • Pınar Kırmızıgül
 • Serhat Yüksel
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 67-71
Otistik Kardeşe Sahip Çocukların Davranışsal ve Duygusal Uyumlarının, Benlik Kavramlarının ve Sosyal Desteklerinin İncelenmesi
 • Murat ALDAN
 • Pınar VURAL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 75-86
OTİSTİK BOZUKLUK ETYOLOJİSİ: GENETİK ETKENLER
 • Berna Pehlivantürk
 • Betül Bakkaloğlu
 • Fatih Ünal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 88-96
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Değerlendirilen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olgularının Klinik ve Demografik Özellikleri
 • Zeynep GÖKER
 • Esra GÜNEY
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM
 • Özden ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 95-104
Otizm Yelpaze Bozukluklarında Nöropsikolojik Profil
 • Sezen KÖSE
 • Burcu ÖZBARAN
 • Serpil ERERMİŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 103-115
Okülokutanöz Albınızm ve Otizm Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
 • Arzu ÇALIŞKAN DEMİR
 • Özlem ÖZCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2013; 20: 109-112
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniği Tarafından Özel Eğitime Yönlendirilen Çocukların Ruhsal Şikayetleri ve Klinik Özellikleri
 • Hatice ALTUN
 • Ebru FINDIKLI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 117-123
OTİZMDE ORTAK DİKKAT BECERİLERİ: GÖZDEN GEÇİRME
 • İbrahim DURUKAN
 • Tümer TÜRKBAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 117-126
OTİZMDE NÖRONAL GÖRÜŞLER
 • Özgür Yorbık
 • Adnan Cansever
 • Teoman Söhmen
Turk J Child Adolesc Ment Health 2002; 9: 118-127
OTİSTİK BOZUKLUĞUN ERKEN BELİRTİLERİ VE TANISI
 • Şahin BODUR
 • A.fiebnem SOYSAL
 • Elvan İŞERİ
 • Selahattin ŞENOL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 130-136
OTİZMDE DİL VE İLETİŞİM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 • Serap TEKİNSAV SÜTCÜ
 • Arzu AYDIN
 • Türkan YILMAZ IRMAK
 • Oya MORTAN
 • E. Sevinç SEVİ
 • L. Zeynep ÖZMEN
 • Ezgi ŞENGÜN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 139-148
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Varlığında Metilfenidat Kullanımı
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Eyüp Sabri ERCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 147-154
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARINDA BİYOLOJİK TEMELLİ TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI
 • Ayhan BİLGİÇ
 • Ayhan CÖNGÖLOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2009; 16: 153-164
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Uyku Problemleri
 • Serhat TÜRKOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 155-168

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler