Ay: 7 Yıl: 2023
Sayı: 2 Cilt: 30

Editörden

Editörden
 • Ali Evren TUFAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 0-0

Derleme

Nörogelişimsel Bozukluklar ve Duyusal İşlemleme
 • Furkan Türer
 • Sezen Köse
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 97-104 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.40427
İnternet Tabanlı Bilişsel Davranışçı Terapilerin Çocuk Popülasyonunda Kullanımı: Bir Gözden Geçirme Çalışması
 • Esra Kağnıcı
 • Nilüfer Koçtürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 105-116 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.18189
Otizm Spektrum Bozukluklarında Epigenetik Değişiklikler: Kısa Kodlamayan RNA’lara Genel Bakış
 • Nagihan Cevher Binici
 • Begüm Şahbudak
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 117-122 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.28190

Özgün Araştırma

Otizm Spektrum Bozukluklarının Doğum Mevsimi ile İlişkisinin İncelenmesi
 • Rabia Bodur
 • Miraç Barış Usta
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 123-127 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.28199
Ergenlerde Sanal Zorbalık ile İlişkili Ailesel ve Bireysel Faktörler: Ebeveyn Tutumları ve Reaktif-proaktif Saldırganlık
 • Gamze Er Vargün
 • Rukiye Kızıltepe
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 128-136 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.26818
Sporun Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri ve Çeldiricilerle Oluşan Performans Kaybı Üzerine Etkisi: MOXO d-CPT ile Değerlendirme
 • Mehtap Eroglu
 • Nese Yaksi
 • Ummugulsum Gundogdu
 • Elif Demirkapi
 • Ertan Degirmencioglu
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 137-145 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.20591
Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığının Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
 • Büşra Olcay Öz
 • Dilşad Yıldız Miniksar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 146-153 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.38077
Bir Çocuk Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
 • Duygu Karagöz
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 154-161 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.49368
Kanserli Çocuklar için Uyku Değerlendirme Ölçeği Adölesan ve Ebeveyn Formunun Geliştirilmesi ve Psikometrik Değerlendirmesi
 • Ayşe Arıcıoğlu Sülün
 • Murat Bektaş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 162-171 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.66587
Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe ve Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluklarında DSM-5 Ayrımı Mı? ICD-11 Birleşmesi Mi? Kesitsel Bir Araştırma
 • Baran Çalışgan
 • Zehra Hangül
 • Mehmet Karadağ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 172-180 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.73645
Bir Çocuk Psikiyatri Kliniği Deneyimi: COVID-19 Pandemi Sürecinde Telepsikiyatri Hizmeti ile Başvuran Olguların İncelenmesi
 • Burcu Yıldırım Budak
 • E. Başak Usta Gündüz
 • Nuran Gözpınar
 • Süleyman Çakıroğlu
 • Vahdet Görmez
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 181-188 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.94824

Olgu Sunumu

Çocukluk Çağı Depresyonu Tanısı ile Takip Edilen Bir Yavaş Bilişsel Tempo Olgusu
 • Sefanur Altun
 • Burcu Kardaş
 • Nursu Çakın Memik
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 189-192 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.75046

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler