Özgün Araştırma

Bebek Ruh Sağlığı Ünitesinde Takip Edilen Hastaların DC: 0-5 Tanıları ve Psikososyal Zorluklarının Değerlendirilmesi
 • Merve Çıkılı Uytun
 • Ayşe Merve Güngör Yüksel
 • Esra Yürümez
 • Didem Behice Öztop
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 182-190 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.07279

Diğer

Anne-Bebek Etkileşimi Çok Eksenli Değerlendirme (Abeçed): Geçerlilik ve Güvenilirliği
 • Koray KARABEKİROĞLU
 • Şebnem KUŞÇU-ORHAN
 • Zehra BABADAĞI
 • Zeynep YILDIRIM
 • Kemal KUŞÇU
 • Emel ALTUNCU
 • İpek AKMAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 33-44
BEBEKLİK ANOREKSİSİ: TANIDAN TEDAVİYE
 • Sabrı HERGUNER
 • Selim GÖKÇE
 • Gülbin GOKÇAY
 • Dilara Umran TUZUN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 38-47
TRAVMA SONRASI BESLENME BOZUKLUĞU; TANIDAN TEDAVİYE
 • Sabrı HERGÜNER
 • Selim GÖKÇE
 • Gülbin GÖKÇAY
 • Ümran TÜZÜN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 47-56
BİR OLGU ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BEBEK GÖZLEMİ SEMİNERLERİNİN PSİKANALİZ VE PSİKOTERAPİ EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
 • Margaret RUSTIN
 • Taner GÜVENİR
 • Aylin ÖZBEK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2008; 15: 99-108
BEBEKLİK VE ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNİN RUHSAL-GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRMESİ: BEBEK RUH SAĞLIĞI ÜNİTESİ İŞLEYİŞİ
 • Didem Behice ÖZTOP
 • Özlem ÖZEL ÖZCAN
 • Runa USLU
 • Neşe EROL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2007; 14: 167-176

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler