Derleme

Çocuğa Kötü Muamelenin Psikolojik ve Gelişimsel Sonuçlarını Önlemek
 • Ahu Öztürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 7-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.47955

Özgün Araştırma

Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmenlerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü Hakkındaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyleri
 • Meltem Oral
 • Nurgül Karakurt
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 20-26 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.98752
COVID-19 Karantina Sürecinde Anne-babalardaki Depresyon, Kaygı ve Stresle İlişkili Etmenler
 • Gizem Arıkan
 • Büşra Acar
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 22-28 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.07379
Kadına Yönelik Psikolojik Şiddetin Ebeveyn Tutumları ile İlişkisi: Gümüşhane İli Örneği
 • Ayşin Çetinkaya Büyükbodur
 • Ahmet Burhan Çakıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 40-48 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00719
Ebeveynlerin Çocuklarının Fotoğrafını Sosyal Medyada Paylaşmasının (Sharenting) Psikolojik Sonuçları: Bir Sharenting Olgu İncelemesi
 • Şule Baştemur
 • Dilara Hatice Borucu
 • Sezer Bulut
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 166-173 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.00710
Mülteci Çocuklar ve Ergenler ile Yapılan Psikolojik Görüşme Üzerine Bir Derleme
 • Merve VATANSEVER
 • Gülsen ERDEN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 175-186
Bebek Ruh Sağlığı Ünitesinde Takip Edilen Hastaların DC: 0-5 Tanıları ve Psikososyal Zorluklarının Değerlendirilmesi
 • Merve Çıkılı Uytun
 • Ayşe Merve Güngör Yüksel
 • Esra Yürümez
 • Didem Behice Öztop
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 182-190 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.07279

Diğer

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK DURUMLARININ SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
 • Gülden Uyanık Balat
 • Berrin Akman
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 3-12
Ergenlik Döneminde Psikolojik Belirtilerle Seyreden Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
 • Kayhan BAHALI
 • Hamiyet İPEK
 • Sema KURBAN
 • Caner MUTLU
 • Ayten ERDOĞAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2014; 21: 45-49
METİLFENİDATIN DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA DİKKAT VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLER ÜZERİNE ETKİSİ: BİR OLGU SERİSİ
 • Işık KARAKAYA
 • Özlem YILDIZ ÖÇ
 • Şahika G. ŞİŞMANLAR
 • Nursu ÇAKIN MEMİK
 • Ayşen COŞKUN
 • Belma AĞAOĞLU
 • Aycan SANCAK
Turk J Child Adolesc Ment Health 2006; 13: 69-75
GÖZDEN GEÇİRME: BEŞ KITADA GENÇ SORUNLARI
 • Aysel Ekşi
Turk J Child Adolesc Ment Health 2003; 10: 78-87
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında Psikolojik Belirtiler ve Aile İşlevselliği
 • Cem GÖKÇEN
 • Esin ÖZATALAY
 • E. Çığıl FETTAHOĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 95-104
Otizm Yelpaze Bozukluklarında Nöropsikolojik Profil
 • Sezen KÖSE
 • Burcu ÖZBARAN
 • Serpil ERERMİŞ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2012; 19: 103-115
Çocuklarda Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Yaygınlığı ve Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Sosyodemografik ve Psikolojik Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi
 • Derya ATALAN ERGİN
 • Emine Gül KAPÇI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 105-115
Kum Oyunu Terapisi: Kuramsal Bilgiler ve Bir Olgu Örneği
 • Raquel DELEVI
 • Aslı BUGAY
Turk J Child Adolesc Ment Health 2011; 18: 127-134
Ergenlerde Algılanan Ebeveynlik Stilleri, Narsisizm, Psikolojik ve Sosyal Uyum
 • Canan PEKER
 • Arzu AYDIN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 137-153
Tiksinti
 • Sezen KÖSE
 • Burcu ÖZBARAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 189-198
Psikolojik Danışma Sürecinde Yeni Bir Model: Macera Terapisi
 • Asiye Büşra ŞİRİN AYVA
 • Azize Nilgün CANEL
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 267-277

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler