Editörün Önsözü

Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 3-3
Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 3-3
Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 3-3
Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 99-99
Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 103-103
Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 195-195
Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 199-199
Editörün Önsözü
 • Neslihan İNAL EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 205-205

Araştırma Makalesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Polikliniği’ne Başvuran Suriyelilerin Klinik ve Sosyodemografik Profili
 • Ersin UYGUN
 • Mustafa TUNÇTÜRK
 • Ali Güven KILIÇOĞLU
 • Caner MUTLU
 • Gül KARAÇETİN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 5-11
Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Yabancı Uyruklu Çocukların Psikiyatrik Tanıları ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Duygu BİLGİLİ
 • Esra ÇÖP
 • Zeynep GÖKER
 • Gülser DİNÇ
 • Özlem HEKİM
 • Özden ÜNERİ
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 13-22
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Evlilik İzni İçin Yönlendirilen Ergen Olguların Ruhsal Değerlendirmesi ve Sosyodemografik Özellikleri
 • Börte Gürbüz ÖZGÜR
 • Sevcan Karakoç DEMİRKAYA
 • Hatice AKSU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 23-31

Olgu Sunumu

Erken Çocuklukta Otizm Tanısı ile Takipte Olan Ergende Gelişen Akut Mani
 • Ezgi KARAGÖZ
 • Neslihan İnal EMİROGLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 33-36
ASPERGER BOZUKLUĞUNDA ATİPİK ANTİPSİKOTİK KULLANIMINA OLUMLU YANIT: ÜÇ OLGU SUNUMU
 • Melis İPÇİ
 • Sevim Berrin İNCİ
 • Ülkü AKYOL ARDIÇ
 • Eyüp Sabri ERCAN
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 37-42
PRİMER İNSOMNİANIN NEDEN OLDUĞU OKUL REDDİ: BİR OLGU SUNUMU
 • İpek PERÇİNEL
 • Öznur BİLAÇ
 • Kemal Utku YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2015; 22: 43-48
DEHB Tedavisinde Atomoksetin ile Tetiklenen Tikler: Olgu Sunumu
 • Mesut Sarı
 • Güler Göl Özcan
 • Yasemin Akkuş İmrek
 • Yusuf Öztürk
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 47-49 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.94830
Çocukta Psikiyatrik Bozukluk ile Karışan İntestinal Malrotasyon Olgusu
 • Meryem Özlem Kütük
 • Gülen Güler Aksu
 • Nihal Aktaş
 • Emine İnce
 • Şenay Kekeç
 • Semra Saygı
 • Oğuz Canan
 • Ayse Avcı
 • Pelin Dağ
 • Aytül Noyan
 • İlknur Erol
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 56-58 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.66376
“Beni Kategorize Etme”: Kimlik Karmaşasından Kişilik Örüntüsüne, Otistik Spektrumdan Psikotik Spektruma Uzanan Belirtileri ile Bir Ergen Olgu
 • Zehra Topal
 • Öznur Adıgüzel
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 65-68 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.80774
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Ergene Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Olgu Sunumu
 • Hatice ÜNVER
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 77-81
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Bir Çocukta Capgras Sendromu: Bir Olgu Sunumu
 • Börte Gürbüz Özgür
 • Hülya Kayılıoğlu
 • Levent Sevinçok
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 89-92 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.26349
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Bir Olguda Yüksek Doz Risperidon İntoksikasyonu
 • Selma Tekeş Özdeş
 • İpek Perçinel Yazıcı
 • Kemal Utku Yazıcı
 • Şükrü Kaan Öztürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 93-96 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2023.41736
Parapleji ile Bulgu Veren Konversiyon Bozukluğu
 • Muhammet Mesut Nezir Engin
 • Önder Kılıçaslan
 • Çiğdem Yektaş
 • Ramazan Cahit Temizkan
 • Kenan Kocabay
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 116-119 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.43153
Seçici Konuşmazlık Tanısı Konan Bir Çocukta Çok Eksenli Tedavi Yaklaşımı
 • Ruken Demirkol Tunca
 • Devrim Akdemir
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 120-123 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14633
Dört Yaşındaki Bir Kız Çocuğunda Rapunzel Sendromu
 • Seda Aybüke Sarı
 • Levent Cankorkmaz
 • Ayla Uzun Çiçek
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 125-126 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.62534
Korpus Kallosum Agenezisine Eşlik Eden Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bir Hastada Ergoterapi Faydalı mıdır?
 • Hicran Doğru
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 127-129 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.09719
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanılı Ergene Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
 • Hatice Ünver
 • Neşe Perdahlı Fiş
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 131-135 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.2019.05.010
Kısa Etkili Metilfenidat Tedavisinden Uzun Etkili Metilfenidat Tedavisine Geçiş Sonrasi Ortaya Çıkan Epileptik Nöbet: Bir Olgu Sunumu
 • Serkan Şahin
 • Hasan Bozkurt
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 136-139 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2016.2015.09.022
Entelektüel Yetersizliğe Eşlik Eden Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Davranım Bozukluğu Olgusunda Klonidin Tedavisi
 • Ebru Sağlam Baskın
 • Ayhan Bilgiç
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 140-142 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2019.33042
Otistik Bulguların ve Bipolar Bozukluğun Eşlik Ettiği Bir Kabuki Sendromu Olgusu
 • Ezgi KARAGÖZ
 • Neslihan İnal EMİROĞLU
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 159-163
Çocukluk Çağı Depresyonu Tanısı ile Takip Edilen Bir Yavaş Bilişsel Tempo Olgusu
 • Sefanur Altun
 • Burcu Kardaş
 • Nursu Çakın Memik
Turk J Child Adolesc Ment Health 2023; 30: 189-192 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2022.75046
Atomoksetin ile İlişkili Makülopapüler Döküntü: Olgu Sunumu
 • Nurdan Kasar
 • Çiğdem Yektaş
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 196-198 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.65375
Yaygın Anksiyete Bozukluğunda Yapılandırılmış Bilişsel Davranışçı Müdahaleler: Olgu Sunumu
 • Ece Varlık Özsoy
 • Senem Turan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2022; 29: 210-214 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2021.82473

Gözden Geçirme

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nda İrritabilite ve Tedavi Yaklaşımları
 • Mert BEŞENEK
 • Aynur AKAY PEKCANLAR
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 37-44
Nozolojik ve Etiyolojik Açıdan Çocuk ve Ergende Bipolar Bozukluk ve İrritabilite
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 45-50

Kongre

Kongre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 0-0
Kongre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 0-0
Kongre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0
Kongre
Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27: 0-0
Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek Perçinel YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2019; 26: 51-51
Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek Perçinel Yazıcı
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 100-100
Gelecek Toplantı ve Kongreler
 • İpek Percinel YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 190-190
Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek PERÇİNEL YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 201-201
Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek Perçinel YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2018; 25: 260-260
Gelecek Yıl Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek Perçinel YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2016; 23: 279-279
Kongre ve Bilimsel Toplantı Duyuruları
 • İpek PERÇİNEL YAZICI
Turk J Child Adolesc Ment Health 2017; 24: 293-293

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler