The Role of Mothers’ Psychological Resilience and Emotion Socialization Strategies on Their Children’s Emotion Regulation Skills
PDF
Cite
Share
Request
Original Article
P: 39-47
March 2024

The Role of Mothers’ Psychological Resilience and Emotion Socialization Strategies on Their Children’s Emotion Regulation Skills

Turk J Child Adolesc Ment Health 2024;31(1):39-47
1. Işık Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
No information available.
No information available
Received Date: 16.03.2022
Accepted Date: 08.09.2022
Publish Date: 27.03.2024
PDF
Cite
Share
Request

ABSTRACT

Objectives:

This study aims to examine the predictive role of psychological resilience and emotion socialization strategies scores of mothers with 48-72 months old children on their children’s emotion regulation skills, after controlling for some sociodemographic variables.

Materials and Methods:

This study consisted of 659 mothers with 48-72 months old children reached by snowball and convenience sampling method. Data were collected online on a voluntary basis through the Sociodemographic Information Form, the Emotion Regulation Scale, the Scale for Coping with Negative Emotions of Children, and the Adult Resilience Scale. The research is cross-sectional and based on relational screening model.

Results:

The results show that children’s emotion regulation skills scores are positively and significantly predicted by mothers’ psychological resilience scores (β=0.279; p<0.01), positively and significantly predicted by mothers’ supportive emotion socialization strategies scores (β=0.220; p<0.01), and negatively and significantly predicted by mothers’ non-supportive emotion socialization strategies scores (β=-0.260; p<0.01). The multiple linear regression analysis results demonstrated that after controlling children’s gender and number of child in a family, the mother’s psychological resilience, supportive, and non-supportive emotion socialization strategies scores are significant predictors of emotion regulation scores (p<0.01).

Conclusion:

In conclusion, these findings indicate the importance of the psychological resilience of the mother and the emotion socialization strategies used by mothers on the emotional development of children. Therefore, the inclusion of mothers in therapeutic interventions and programs aimed at improving children’s emotion regulation skills may increase the effectiveness of therapy. Also, it is believed that the findings will shed light on the literature by revealing the relationship between parental resilience and emotion socialization strategies and emotion regulation skills.

Keywords: Psychological resilience, emotion socialization, emotion regulation, early childhood

References

1
Gross JJ, Thompson RA. Emotion Regulation: Conceptual Foundations. In: Gross JJ, ed. Handbook of Emotion Regulation. The Guilford Press. New York, NY, 2007:3-27.
2
Dodge KA, Garber J. Domains of Emotion Regulation. The Development of Emotion Regulation and Dysregulation. England; Cambridge University Press. Cambridge, UK, 1991:3-14.
3
Morris AS, Silk JS, Steinberg L, Myers SS, Robinson LR. The Role of the Family Context in The Development of Emotion Regulation. Soc Dev. 2007;16:361-388.
4
Bariola E, Gullone E, Hughes EK. Child and Adolescent Emotion Regulation: The Role of Parental Emotion Regulation and Expression. Clin Child Fam Psychol Rev. 2011;14:198-212.
5
Bariola E, Hughes EK, Gullone E. Relationships between Parent and Child Emotion Regulation Strategy Use: A Brief Report. J Child Fam Stud. 2012;21:443-448.
6
Tulpar LB, Aktan ZD, Yardımcı E. 4-6 Yaş Aralığındaki Çocukların Bağlanma Stillerinin ve Duygu Düzenleme Becerilerinin Incelenmesi. Gelişim ve Psikoloji Dergisi. 2020;1:57-73.
7
Bilge Y, Sezgin E. Anne ve Çocuk Duygu Düzenleme Arasındaki Ilişkide Annenin Kişilik Özelliklerinin ve Bağlanma Stillerinin Aracı Rolü. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020;21:310-318.
8
Liman B. Cinsiyet ve Anne-Baba Eğitim Düzeyinin 66-77 Aylık Okul Öncesi Çocukların Duyguları Tanıma ve Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisinin Incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020;24:209-222.
9
İlgar L, Akbaba G. Beş ve Altı Yaş Çocuklarının Duygu Düzenlemelerinin Bazı Değişkenlere Göre Incelenmesi, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2017:491-520.
10
Ural O, Güven G, Sezer T, Azkeskin K, Yılmaz E. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Bağlanma Biçimleri ile Sosyal Yetkinlik ve Duygu Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2015;1:589-598.
11
Karaırmak Ö. Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2006;3:129-142.
12
Öz F, Bahadır Yılmaz E. Ruh Sağlığının Korunmasında Önemli Bir Kavram: Psikolojik Sağlamlık. Hacet U Egitim Fak. 2009;16:82- 89.
13
Kındıroğlu Z, Yaşar Ekici F. Ebeveynlerin Psikolojik İyi Oluş ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ile Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Davranışları Arasındaki İlişki. Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019;9:138-157.
14
Eroğlu Y, Arıcı Özcan N, Peker A. Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Ebeveynler ile Sağlıklı Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlık, İyilik Hali ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education. 2015;5:142-150.
15
Gottman JM, Katz LF, Hooven C. Parental Meta-Emotion Philosophy and the Emotional Life of Families: Theoretical Models and Preliminary Data. J Fam Psychol. 1996;10:243-268.
16
Garner PW, Dansmore JC, Southam-Gerrow M. Mother-Child Conversations about Emotions: Linkages to Child Aggression and Prosocial Behavior. Soc Dev. 2007;17:259-277.
17
Uyar RÖ, Genç MMY, Arnas YA. Okul Öncesi Dönem Çocukların Duygu Düzenleme ve Duyguları Anlama Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Annelerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları. Eğitim ve Bilim. 2018;43:1-17.
18
Yağmurlu B, Altan Ö. Maternal Socialization and Child Temperament as Predictors of Emotion Regulation in Turkish Preschoolers. Infant Child Dev. 2010;19:275-296.
19
İlhan-Ildız AA, Ahmetoğlu E, Acar İH. Ebeveyn Duygu Sosyalleştirme ve Çocuk Mizacının Çocuklarda Duygu Düzenleme Stratejileri Üzerindeki Yordayıcılığı. 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Kitapçığı. 2017;S:2.
20
Güven E, Erden G. Duygu Sosyalleştirmenin Çocuklarda Gözlenen Davranış Sorunlarına Katkısı. Turk Psikol Derg. 2017;32:18-32.
21
Ahi B, Kıldan AO. Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013;1:23-46.
22
Pehlivan H. Kadınların Benlik Saygısını ve Yaşam Doyumunu Artırma: Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bir Grup Müdahalesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2015;24:479-492.
23
Shields A, Cicchetti D. Emotion Regulation among School-Age Children: The Development and Validation of A New Criterion Q-Sort Scale. Dev Psychol. 1997;33:906-916.
24
Batum P, Yağmurlu B. What Counts in Externalizing Behaviors? The Contributions of Emotion and Behavior Regulation. Curr Psychol. 2007;25:272-294.
25
Fabes RA, Eisenberg N, Bernzweig J. Coping with Children’s Negative Emotions Scale (CCNES). APA PsycTests. 1990.
26
Altan-Aytun Ö, Yagmurlu B, Yavuz HM. Turkish Mothers’ Coping with Children’s Negative Emotions: A Brief Report. J Child Fam Stud. 2013;22:437-443.
27
Friborg O, Hjemdal O, Rosenvinge JH, Martinussen M. A New Rating Scale For Adult Resilience: What Are The Central Protective Resources Behind Healthy Adjustment? Int J Methods Psychiatr Res. 2003;12:65-76.
28
Basım HN, Çetin F. Yetişkinler için Psikolojik Dayanıklılık Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması. Turk Psikiyatri Derg. 2011;22:104-114.
29
Kalaycı Ş. Spss Uygulamalı Çok Değişkenli Istatistik Teknikleri (5. Baskı). Ankara;Asil Yayın Dağıtım;2010.
30
Kılıç Ş, Aytar AG. Emotion Understanding of Turkish Preschoolers and Maternal Emotional Socialization. International Journal of Human Sciences. 2016;13:466-478.
31
Seçer Z. Sosyal Olarak Yetkin Okul Öncesi Çocukların Duygu Düzenlemeleri Ile Annelerinin Duygu Sosyalleştirme Davranışları Arasındaki Ilişkiler. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2017;25:1435-1452.
32
Özmert EN. Erken Çocukluk Gelişiminin Desteklenmesi-III: Aile. Cocuk Sagligi ve Hastaliklari Derg. 2006;49:256-273.
33
Onat O, Otrar M. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2010:123-143.
34
SpinellI M, Lionetti F, Setti A. Fasolo M. Parenting stress during the COVID‐19 outbreak: Socioeconomic and environmental risk factors and implications for children emotion regulation. Fam Proc. 2021;60:639-653.
35
Mathis ET, Bierman KL. Dimensions of Parenting Associated with Child Prekindergarten Emotion Regulation and Attention Control in Low-income Families. Soc Dev. 2015;24:601-620.
36
Bowen M. Family Therapy in Clinical Practice. New York;Jason Aronson. 1978.
37
Corsini JR, Wedding D. Modern Psikoterapiler (1. baskı). İstanbul;Kaknüs Yayınları. 2012
38
Miller-Slough R, Zeman JL, Poon JA, Sanders WM. Children’s Maternal Support-Seeking: Relations to Maternal Emotion Socialization Responses and Children’s Emotion Management. J Child Fam Stud. 2016;25:3009-3021.
39
England-Mason G, Gonzalez, A. Intervening To Shape Children’s Emotion Regulation: A Review Of Emotion Socialization Parenting Programs For Young Children. Emotion. 2020;20:98.
40
Perry NB, Dollar JM, Calkins SD, Keane SP, Shanahan L. Maternal Socialization of Child Emotion and Adolescent Adjustment: Indirect Effects through Emotion Regulation. Dev Psychol. 2020;56:541-552.
41
Cabecinha-Alati S, Langevin R, Kern A. Montreuil T. Pathways from Childhood Maltreatment to Unsupportive Emotion Socialization: Implications for Children’s Emotional Inhibition. J Fam Viol. 2021;36:1033-1043.
42
Dunsmore JC, Karn MA. Mothers’ Beliefs about Feelings and Children’s Emotional Understanding. Early Educ Dev. 2001;12:117-138.
43
Fabes RA, Gaertner BM, Popp TK. Getting Along With Others: Social Competence in Early Childhood. In McCartney K, Philips D, eds. Blackwell Handbook of Early Childhood Development. Blackwell Publishing. 2006:297-316.
44
Fivush R, Marin K, McWilliams K, Bohanek JG. Family Reminiscing Style: Parent Gender and Emotional Focus in Relation to Child Well-Being. J Cogn Dev. 2009;10:210-235.
45
Thommassin K, Suveg C. Reciprocal Positive Affect and Well-Regulated, Adjusted Children: A Unique Contribution of Fathers. Parent Sci Pract. 2014;14:28-46.
46
Nader-Grosbois N, Jacobs E, Morin D. Mothers’ Socialization of Emotions and Socio-Emotional Competences in Children with and without Intellectual Disabilities in Belgium and Quebec. Psychology. 2022;13:135-176.
47
Scott SA., Hakim-Larson J. Temperament, Emotion Regulation, and Emotion-Related Parenting: Maternal Emotion Socialization during Early Childhood. J Child Fam Stud. 2021;30:2353-2366.
48
Karkhanis DG, Winsler A. Temperament, Gender, and Cultural Differences in Maternal Emotion Socialization of Anxiety, Somatization, and Anger. Psychol Stud. 2016;61:137-158.
49
Leiknes HN. The Interplay between Parent and Child: Parental Emotion Socialization and Children’s Emotional Competence in a Norwegian Preschool Sample (Master’s thesis). 2021.
50
Fereidouni Z, Kamyab AH, Dehghan A, Khiyali Z, Ziapour A, Mehedi N, Toghroli R. A comparative study on the quality of life and resilience of mothers with disabled and neurotypically developing children in Iran. Heliyon. 2021;11;7:e07285.
51
Zhao M, Fu W, Ai J. The Mediating Role of Social Support in the Relationship Between Parenting Stress and Resilience Among Chinese Parents of Children with Disability. J Autism Dev Disord. 2021;51:3412-3422.
52
Ebrahim MT, Alothman AA. Resilience and social support as predictors of post-traumatic growth in mothers of children with autism spectrum disorder in Saudi Arabia. Res Dev Disabil. 2021;113:103943.
53
Wu Q, Feng X, Hooper EG, Gerhardt M, Ku S, Chan MHM. Mother’s Emotion Coaching and Preschooler’s Emotionality: Moderation by Maternal Parenting Stress. J Appl Dev Psychol. 2019;65:101066.
54
van der Pol LD, Groeneveld MG, Endendijk JJ, van Berkel SR, Hallers-Haalboom ET, Bakermans-Kranenburg MJ, Mesman J. Associations Between Fathers’ and Mothers’ Psychopathology Symptoms, Parental Emotion Socialization, and Preschoolers’ Social-Emotional Development. J Child Fam Stud. 2016;25:3367-3380.
2024 ©️ Galenos Publishing House