Diğer

Zaman Algısı ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Gözden Geçirme

  • M.Ayhan CÖNGÖLOĞLU
  • Tümer TÜRKBAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2010;17(2):97-104

Amaç:

Bu makalede günümüze kadar zaman algısı ile ilişkili yayınlanmış bilgilerin ve biyolojik saatin işleyişi ile ilgili ileri sürülmüş olan kuramların eşliğinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve zaman algısı ile ilgili yapılmış olan çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır

Yöntem:

PubMed, Medline ve PsycINFO veri tabanlarında 1980-2009 yılları arasında “ADHD” ve “time perception”, “ADHD” ve “time estimation” ve “ADHD” ve “temporal judgement” anahtar sözcüklerinin yer aldığı tüm makaleler taranmıştır. Bu makalede temel olarak sadece DEHB’deki zaman algısı sorunlarına değinen seçkisiz kontrollü araştırmalar, gözden geçirme yazıları ve meta analiz çalışmaları ele alındı ve tartışıldı.

Bulgular:

DEHB olan bireylerde yapılmış olan zaman algısı çalışmalarının çoğunda zaman bilgisini işlemede güçlük yaşadıkları gösterilmiştir

Tartışma:

Zaman bilgisinin işlenmesinden sorumlu bilişsel süreçlerdeki işlevsizliklerin DEHB’de sorumlu tutulanlarla benzer olması nedeniyle, DEHB patogenezinde zaman bilgisinin işlenmesi ile ilgili kusurların olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, kesin bir yargıya varabilmek için bu konuyla ilgili daha çok sayıda çalışmaya gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: DEHB, zaman algısı, zaman tahmini