Diğer

OTİZMDE ORTAK DİKKAT BECERİLERİ: GÖZDEN GEÇİRME

  • İbrahim DURUKAN
  • Tümer TÜRKBAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2008;15(2):117-126

Amaç: Ortak dikkat kişinin dikkati kendisi, etkileşim halinde olduğu kişi ve nesne arasında düzenlemesi olarak tanımlanmaktadır. Bu gözden geçirme yazısında ortak dikkat becerilerinin tanımlanması ve otizmde nasıl etkilendiklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed arama motorundan "ortak dikkat" ve "otizm" anahtar sözcükleri kullanılarak 112 makaleye ulaşılmıştır. Bu derleme öncelikli olarak derleme tarzındaki makaleler ve temel olarak sadece otizmdeki ortak dikkat güçlüklerine değinen makalelerden elde edilen veriler özetlenerek yazılmıştır. Sonuçlar: Otizm tanısı konmuş çocukların ortak dikkat becerilerinde önemli sorun yaşadıkları bilinmektedir. Otizmi düşündüren göz ilişkisi kurmama, sürekli belirli bir noktaya bakma ve ismiyle çağrılınca bakmama gibi ortak dikkat sorunları anne babalar tarafından genellikle 12-18 ay gibi erken dönemde fark edilmektedir. Tartışma: Ortak dikkat sorunlarının erken dönemde klinisyen ve anne babalar tarafından fark edilmesi otizm tanısının daha erken dönemde konmasını sağlar. Erken tanı ve tedavinin ise bu çocukların sosyal iletişim becerileri kazanma şansını artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, ortak dikkat, sosyal etkileşim