Diğer

OTİSTİK BOZUKLUKTA RESİM DEĞİŞ-TOKUŞUNA DAYALI İLETİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI: BİR OLGU SUNUMU

  • Tümer Türkbay
  • Dursun Karaman
  • Müzeyyen Çiyiltepe

Turk J Child Adolesc Ment Health 2005;12(1):24-29

Amaç:

Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi (PECS) otistik bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla kullanılan alternatif iletişim sistemlerinden biridir. Yaygın klinik kullanımına karşın, PECS'in etkinliğine yönelik kontrollü görgül araştırmalar yapılmamıştır. Bu yazıda otizmi olan bir olgunun PECS uygulama aşamalarının ve sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem:

11 yaşındaki otizmi olan erkek çocuğunda insanlarla ilişki kurmama, konuşmama, göz temasının kısa olması ve tekrarlayım davranış belirtileri vardı. Sosyal iletişim ve davranış sorunları belirlendi. Haftalık bir seans PECS eğitimi verildi ve hafta süresince ailesi eğitimine devam etti.

Sonuçlar:

PECS eğitimi için ölçütleri karşılayan olgumuzda sözel konuşmada artış gözlendi. PECS eğitimindeki ilerleme ile birlikte sosyal iletişim davranışlarda artış ve sorun davranışlarda azalma saptandı.

Tartışma:

Otizmde uygulanan PECS uygulamaları ile ilişkili araştırmalar yazından tarandı. Sonuçlar, bilimsel yayınlar ışığında tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Otistik bozukluk, resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi.