Diğer

Kum Oyunu Terapisi: Kuramsal Bilgiler ve Bir Olgu Örneği

  • Raquel DELEVI
  • Aslı BUGAY

Turk J Child Adolesc Ment Health 2011;18(2):127-134

Bu çalışmanın amacı, ülkemizde henüz yeterince tanınmayan kum oyunu terapisinin en belirgin özelliklerini tanıtmaktır. Bu amaçla yazıda, kum oyununun önce tarihsel gelişimi, kullanım alanları ve kum oyunu ile ilgili pratik genel kurallar verilmiştir. Ayrıca, kum oyununda danışmanın rolü, terapötik teknikler ve terapi süreci ile kısa bir bilgi verildikten sonra bir olgu örneği özetlenmiştir. Son olarak, Türkiye için bazı sonuç ve öneriler ilgili yazın ışığında irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kum oyunu terapisi, psikolojik danışma, psikoterapi.