Diğer

İŞİTME KAYBI VE YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU

  • Tümer Türkbay
  • Nihat Zincir

Turk J Child Adolesc Ment Health 2004;11(1):40-43

İşitme kaybı ile yaygın gelişimsel bozukluk belirtileri birlikte gözlendiğinde, yaygın gelişimsel bozukluk tanısı konulması güçtür. Bu yazıda işitme kaybı ve yaygın gelişimsel bozukluk belirtileri gözlenen bir olguda tanı konulması ile ilgili ilkelerin tartışılması amaçlanmıştır. Konuyla ilgili yayınlar taranmış, sonrasında olgu yazın ışığında tartışılmıştır. 3 yaş 3 aylık erkek çocuğunda işitme kaybı, insanlarla ilişki kurmama, göz temasının olmaması, tekrarlayıcı davranışlar ve garip yüz mimikleri belirtileri mevcuttu. Yapılan klinik görüşme ve gözlemler sonucunda, işitme kaybı olan olguya yaygın gelişimsel bozukluk-başka türlü adlandırılmayan tanısı konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İşitme kaybı, yaygın gelişimsel bozukluk.