Editörden

Editörden

  • Neslihan İNAL

Turk J Child Adolesc Ment Health 2021;28(3):0-0

Değişen dünya değişen koşullar ve bunların ruh sağlığına etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bir yılı tamamlıyoruz. Genç neslin değişen dünya koşullarında ruhsal ve zihinsel gereksinimlerinin artması ve gelişimsel olarak bu değişimlerden etkilenmesi kaçınılmaz bir gerçek olarak görünmektedir. İki yıldır devam eden pandemi sosyalleşmeyi sosyal platforma çekmiş, eğitimi değiştirmiş, dijitalleşmeyi artırmıştır. Temel ödevlerinden biri ruhsal koruyuculuk olan çocuk ve genç psikiyatrisinin dinamik şekilde bu değişimlere göre gerçekleşen durumların nabzını tutması kaçınılmazdır.

Bütün bu süreç içinde dergimize ulaşan bilimsel çalışmaların nicelik ve niteliklerine baktığımızda ve bu dinamizmi beslemek amaçlı programımızı oluşturduğumuzda dergimiz bu gereksinimlere cevap verecek düzeyde gelişmeye devam etmiştir ve devam etmektedir. 2021 yılını tamamladığımız bu günlerde 3 sayıya ek pandemi özel sayımızla yıllık sayımızı 4’e çıkarmış bulunmaktayız. Gelecek yıllarda sayı başına düşen makale sayısında artış yaparak dergimizin bilimsel etki gücünü artırmak hedeflerimiz arasındadır. Köklü bir tarih ve bilimsel geleneğe sahip olan dergimiz uluslararası niteliklere sahip şekilde yayın hayatına devam etmektedir. Ülke çapında artan sayımız ve üretken bir topluluk olduğumuz hesaba katılınca bunun çok daha ileriye gideceği kesindir. Dergimiz 2022 yılında yayın hayatına yenilenmiş editörler kurulu ile daha da güçlenmiş ve dinamik olarak devam edecektir.

Türkiye’de çocuk ve genç psikiyatrisinin gelişimine konulan her bir tuğlanın kutsal olduğuna inandım. Çok sevdiğim mesleğim, çocuk ve gençler için yapılan her emek ve çalışmayı çok değerli buldum. Dergimizin gelişimi için bayrağı çok daha başarılı olacağına inandığım şimdiki vekil editörümüz yeni şef editörümüz Prof. Dr. Ali Evren TUFAN’a gönül rahatlığı ile teslim etmek istiyorum. El birliği ile daha yükselmiş bir dergiyi bu meslek topluluğu ile oluşturacağımız inancım tamdır. Bu süreçte ekip çalışmasının mutluluğu ve başarısını yaşatmış tüm editörlerime gelişmemde katkısı olan tüm ulusal ve uluslararası hocalarıma teşekkürü borç bilirim.

En içten sevgi ve saygılarımla

Baş Editör
Prof. Dr. Neslihan İNAL