Ay: 3 Yıl: 2021
Sayı: 1 Cilt: 28

Editörden

Editörden
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 0-0

Derleme

Dezavantajlı Koşullarda Büyüyen Çocukların Zihin Teorisi Gelişimi
 • Bahtım Kütük
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 1-6 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.54154

Özgün Araştırma

Bir Üniversite Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatan Hastaların Sosyodemografik ve Tanısal Özellikleri
 • Mehmet Karadağ
 • Nesrin Türk
 • Cem Gökçen
 • Zehra Topal
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 7-11 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.69188
Bir Üniversite Hastanesinin Acil Servisinde Sunulan Çocuk Ruh Sağlığı Hizmetleri
 • Çilem Bilginer
 • Serkan Karadeniz
 • Sevil Aydoğdu
 • Damla Bulut Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 12-19 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.91300
Uyuşturucu Madde Kullanımı Nedeniyle Başvuran Ergenlerde Özkıyım Girişimi ile İlişkili Etkenler
 • Gül Ünsel Bolat
 • Zeki Yüncü
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 20-24 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.62681
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezleri: Türkiye’de Son 20 Yılın Analizi
 • Miraç Barış Usta
 • İrem Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 25-30 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.02411
Çocukluk Dönemi Cinsel İstismarına İlişkin Mitler Ölçeği Ebeveyn Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Nilüfer Koçtürk
 • Seval Kızıldağ Şahin
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 31-37 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.61687
Ergen Prososyallik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
 • Samet Ata
 • İsmihan Zeliha Artan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 38-44 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14632
Psikiyatrist ve Çocuk Psikiyatristi Dışındaki Hekimlerin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Metilfenidat Kullanımı ile İlgili Bilgi, Tutum ve İnançları
 • Arif Önder
 • Özge Gizli Çoban
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 45-51 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.14622
Türkiye’de Cinsel İstismar Mağduru Çocukların Beyanlarında Ölçüt Bazlı İçerik Analizine Göre Değerlendiriciler Arası Güvenilirlik
 • Çilem Bilginer
 • Belgin Üstün Güllü
 • Gülçin Orhan
 • Bilge Merve Kalaycı
 • Gülsen Erden
 • Nilüfer Koçtürk
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 52-59 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.97269
Özgül Öğrenme Güçlüğünde Enflamasyonun Rolünün Değerlendirilmesi
 • Öznur Bilaç
 • Hasan Akın Tahıllıoğlu
 • Arif Önder
 • Canem Kavurma
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 60-64 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.99608

Olgu Sunumu

“Beni Kategorize Etme”: Kimlik Karmaşasından Kişilik Örüntüsüne, Otistik Spektrumdan Psikotik Spektruma Uzanan Belirtileri ile Bir Ergen Olgu
 • Zehra Topal
 • Öznur Adıgüzel
 • Ali Evren Tufan
Turk J Child Adolesc Ment Health 2021; 28: 65-68 DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.80774

Dergi Hakkında

Form

Faydalı Linkler